Obchodní podmínky

Perly.sk

Pokud jste prodejce a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás:
tel. číslo: +421 918 689 307
e-mail : perlycz@perlycz.cz
Ceny uvedené v našem elektronickém obchodu Perlycz.cz jsou maloobchodní. Velkoobchodní ceny jsou individuální. Cenovou nabídku šperků a perel vypracujeme podle množství a druhu objednaného zboží.

Pozor!!!

Nabízíme 2% slevu na každý další nákup na celý sortiment zboží pro zákazníky, kteří budou šířit dobré jméno našeho webu jednoduše kliknutím na ikonu "Líbí se mi to" na stránce Facebooku.
Slevu uplatníte uvedením Vašeho facebookového jména v poznámce objednávkového formuláře nákupního košíku objednávky. Poznámku formulujte následovně: Uplatňuji slevu 2% za "Líbí se mi to" od (Vaše facebookové jméno).
Facebookovou slevu 2% mohou uplatnit zákazníci, pokud součet všech slev získaných i jinou cestou nepřekročí 5%. To znamená, že maximální sleva na zboží je 5%.

Objednávání zboží:

 
Zboží je možné objednat prostřednictvím nákupního košíku v internetovém obchodě Perlycz.cz - E - shop, nebo e-mailem zasláním e-mailové zprávy na perlycz@perlycz.cz s těmito náležitostmi:
1) Vaše jméno, adresa, tel. číslo, e - mailová adresa a pro obchodníky název a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo příp. faxové číslo, e-mailová adresa
2) Předmět objednávky (kód a popis šperků, množství)
3) Způsob platby (dobírka nebo na bankovní účet)
 
Odesláním objednávky kupující potvrzuje závaznost a souhlasí s obchodními podmínkami. O přijetí objednávky stejně o  vybavení budete informováni na Váš e-mail uvedený při objednávce. Pokud Vám nepřijde potvrzení přijetí objednávky, kontaktujte nás.

Dodání zboží:

 
Zasílání zboží je běžně prováděné prostřednictvím české pošty, prostřednictvím Zásilkovně nebo kurýrem. Šperky odesíláme zpravidla do 2 pracovních dnů od našeho potvrzení objednávky na vámi uvedenou adresu. Při potřebě expresního doručení nás prosím kontaktujte telefonicky.
 
Dopravu a balné do České republiky prostřednictvím české pošty účtujeme 99 Kč při objednávkách do 1000 Kč, při objednávkách nad 1000 Kč poštovné a balné neúčtujeme. Platba při doručení prostřednictvím pošty do ČR je možná pouze předem na účet. Doručení na dobírku do ČR prostřednictvím pošty není možné. Prostřednictvím české pošty běžnou zásilkou zasíláme zboží v rámci ČR do hodnoty 27 000 Kč. 

Dopravu a balné do ČR prostřednictvím Zásilkovně účtujeme 99 Kč při objednávkách do 1000 Kč. Při doručení na dobírku účtujeme + 26 Kč. Při objednávkách nad 1000 Kč poštovné a balné neúčtujeme. Prostřednictvím Zásilkovně doručujeme zboží pouze v hodnotě do 20000 Kč.

Dopravu kurýrem DPD na adresu do České republiky (cca do 3 prac. dnů) účtujeme 150 Kč při objednávkách do 5200 Kč. Při doručení na dobírku účtujeme + 26 Kč. Při objednávkách nad 5200 Kč poštovné a balné neúčtujeme. Prostřednictvím kurýra DPD doručujeme zboží pouze v hodnotě do 20000 Kč.

Objednávky do ČR nad 25 000 KČ zasíláme kurýrem v závislosti na hodnotě zboží.

V částce dopravy je započítáno i dárkové balení podle typu objednaných šperků. Osobní převzetí je možné po domluvě u nás na prodejně v Martině.
 

Zrušení objednávky:

 
Objednávku lze zrušit do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. V tomto případě nás musíte v uvedené lhůtě informovat o zrušení objednávky na e-mailovou adresu perlycz@perlycz.cz
 
Při zrušení objednávky fyzických osob uveďte jméno, příjmení, tel. číslo a číslo objednávky. Obchodníci uvedou název a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo a číslo objednávky. V případě, že zboží dosud nebylo zasláno na Vaši adresu, objednávka bude stornována bez dalších záležitostí.
V případě, že zboží bylo již zasláno nebo již doručeno na Vaši adresu, kompletní a nepoškozené zboží v původním obalu zašlete zpět na naši adresu spolu s originálem dokladu o koupi zboží. Cena zboží Vám bude vrácena nejpozději do 15 dnů od zrušení objednávky.
Při zasílání doporučujeme zboží pojistit na celkovou hodnotu zboží, abyste při náhodném poškození zboží  způsobeného přepravou  nesnášeli následky.  Při vrácení nebo výměně zboží zákazník nese náklady spojené s doručením. To znamená, že vrácena částka za zboží bude ponížená o hodnotu nákladů, které prodejci vznikly při původním doručení.
 
Objednávku nelze zrušit, jestliže byl šperk vyráběn na míru dle osobních požadavků, nebo pokud byl šperk  koupený na prodejně.

Záruční podmínky a reklamace:

 
Záruční podmínky jsou plněny v souladu s platným obchodním a občanským zákoníkem. Na zboží poskytujeme dvouletou záruku od doby převzetí zboží. Zásilky na poště proberte pouze nepoškozené. V případě poškození zásilky poštou žádejte sepsání protokolu o poškození.
 
O vzniklé skutečnosti nás co nejdříve informujte, abychom dohodli další postup vyřízení objednávky. Celý reklamační proces s poštou snášíme my - zpravidla všechny zásilky jsou námi pojištěny na celkovou hodnotu zboží.
V případě, že na zakoupeném zboží bylo po doručení zjištěno poškození nebo závada, zboží neprodleně reklamujte na e-mailové adrese perlycz@perlycz.cz
Při reklamaci fyzických osob uveďte jméno, příjmení, tel. číslo, číslo objednávky a popis závady. Obchodníci uvedou název a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo, číslo objednávky a popis závady. Kompletní zboží v původním obalu zašlete zpět na naši adresu spolu s originálem dokladu o koupi zboží.
Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na výrobní vady, nebo vady materiálu. Nevztahuje se však na mechanicky poškozené zboží, chyby způsobené nevhodným zacházením, na zčernání stříbrného šperku a na roztržení řetízku. Jak pečovat o naše šperky si můžete přečíst zde. Při oprávněné reklamaci máte nárok na bezplatné odstranění závady v zákoně stanovené lhůtě, přičemž se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou byl šperk v opravě.
Při zasílání doporučujeme zboží pojistit na celkovou hodnotu zboží, abyste při dalším náhodném poškození zboží poštou nesnášeli následky. Při vrácení nebo výměně zboží zákazník nese náklady spojené s doručením. To znamená, že vrácena částka za zboží bude ponížená o hodnotu nákladů, které prodejci vznikly při původním doručení.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel *.
Ve smyslu ustanovení §12 Zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby , přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu buď poštou (viz. níže) nebo e-mailem na perlycz@perlycz.cz. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zasíláme automaticky spolu potvrzením přijetí objednávky.
 
Formulár na odstoupení a zboží zasílejte na adresu sídla prodejce: Perly.sk, Budovatelská 659/11, 038 52 Sučany, Slovenská republika.
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst.1 obč.z.). Kupující má právo zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy a charakteristik zboží. Pokud spotřebitel zboží (včetně jeho příslušenství) poškodí, prodávající je oprávněn domáhat se škody v souladu s platnými právními předpisy.
Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu spotřebiteli uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.
Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytnuté dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. 
Právo odstoupit od smlouvy ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji se nevztahuje na osoby vykonávající podnikatelskou činnost "podnikatelé *" (např. Obchodní společnosti, podnikatelé, živnostníci), pokud tyto osoby uskutečnily objednávku v rámci předmětu své činnosti, resp. kteří při objednávce uvedli IČO a DIČ. Jelikož tyto osoby nejsou ve smyslu výše uvedeného zákona spotřebitelem, nepožívají ochrany, kterou Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji poskytuje. Smluvní vztah uzavřený s těmito subjekty se přiměřeně upravuje ustanoveními Obchodního zákoníku.

* Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel
* Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti
* Podnikatelem se rozumí:
-osoby zapsaná v obchodním rejstříku,
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
podle zákona č. 102/2014 S.z.
© 2019 - www.perlycz.cz - All right reserved. - Created by Top